مــــــــــــــــــــــــاه مـنــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین نظرات
نویسندگان


۹۶/۰۸/۱۲
ماه پیشونی

نظرات  (۱)


یک پزشک متخصص زنان و یا ماما برای معاینات دوره ای خود وجنینخود انتخاب کنید. برای انتخاب پزشک می توانید از دوستان و آشنایان کمک بگیرید. نزدیکی مطب پزشک به خانه شما و بیمه طرف قرارداد پزشک را نیز مد نظر قرار دهید. اولین مراجعه زن باردار اهمیت ویژه دارد. شما در طی اولین ملاقات اطلاعات لازم در مورد بارداری و اهمیت مراجعات منظم در این دوران را کسب میکنید. معاینات دوران بارداری