چقدر دلم تنگ شده برای گریه هام

برای اشکایی که سر الکی ترین چیز ها میریختن

چقد دلم تنگ شده واسه اون روزا

این روزا حالم خوبه

مدرسه

دوستای جدیدی که حالتو خوب میکنن

و...

من حالم بیشتر از هر روزی خوبه...خیلی بیشتر ....بی ربط نوشت:چرا یه چیزی مثل پیاز داریم که اشک آدمو در بیاره ولی ی چیزی نداریم که با پوست کندنش آدم خندش بگیره.....!

دنیا همینه...گاهی به همین سادگی....