-یادش بخیر...اون روزا لبخند از رو لبمون پاک نمیشد....

+کدوم روزا رو میگی...!پس چرا من چنین روزایی رو یادم نیست..

-هیچی ..تو رویا بودم...-_-

+هعییی:/