مــــــــــــــــــــــــاه مـنــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین نظرات
نویسندگان

پایان نوشت-_-

چهارشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۶، ۰۶:۲۴ ب.ظ

وجود داشتن و نداشتنم فقط گاهی مجازی طور اهمیت داشت...

اما در دنیای واقعی...

هعییی

من خواستم خوشبخت باشم

من خواستم خوش باشم

لبخند داشته باشم

ولی نذاشتند

میدونم مرگم هیشکیو ناراحت نمیکنه ولی حداقل منو راحت میکنه...

حلالم کنین

الله یارتان

+اگر توانستین سر نماز و عذاداریاتون واسه عذاب کمترم دعا کنید..واسه بخششم...


++آدم بدی گر بودم..ببخشید

۹۶/۰۷/۱۲
ماه پیشونی