مــــــــــــــــــــــــاه مـنــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین نظرات
نویسندگان

خواب نمیاید مرا...

جمعه, ۷ مهر ۱۳۹۶، ۰۲:۲۹ ق.ظ


کاش میتوانستم آرام سرم را پایین بگیرم...چشمهایم را ببندم...گوشهایم را کر کنم و زبانم را لال.....کاش میتوانستم پرده گوشم را پاره و زبانم را ببرم....خسته شدم از شنیدن کلی زخم زبان و از گفتن حرف هایی که برای بقیه طمع خودخواهی دارد و برای من واقعیت...اگر میتوانستم آنگاه نه من تاوان دلگیر شدن بقیه رو میدادم...و نه خودم انقددددر عذاب میکشیدم...

امضا:ماجده-ای-که-خوابش-میاید-ولی-خواب-او-را-نه..!

۹۶/۰۷/۰۷
ماه پیشونی