مــــــــــــــــــــــــاه مـنــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین نظرات
نویسندگان

همیشه سعی کردم خودم باشم

باشم ولی خودم باشم

غمگین باشم ولی خودم باشم

توی ناراحتیام خودم بودم

خوشحالیام..خودم بودم

بزرگترین ضربمو از خودم بودنم کشیدم ...ولی بازم خودم بودم

هیچوقت تظاهر نکردم.....همیشه سعی کردم خودم باشم

ولی تا کی باید تاوان خودم بودنمو بدم...من خودمم اینجا توی این وبلاگم خودمم....از خودم مینویسم

اینکه ناراحتتون میکنه یا عصبانی...تقصیر اینه که من خودمم

همش تقصیر منه خودخواهه ...چون میخوام خودم باشم..با همه بد بودنام...با همه حال بدم..ولی بازم خودم باشم

ببخشید که خودخواهانه مینویسم

متاسفم اگه بدم

اگه خودخواهم

متاسفم اگه ماجده خودخواهو دوس ندارید

ولی من دوسش دارم

من خود بودنو دوس دارم

من هر روز ی رنگ به خودم نمیزنم ..خودمم ..خود خودخواهم....

۹۶/۰۶/۲۰
ماه پیشونی