مــــــــــــــــــــــــاه مـنــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین نظرات
نویسندگان

مرگ قابل جبران نیس

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵ ق.ظ

گاهی وقتا هست تو زندگی آدما که حاضر میشی کل زندگیتو بدی و دوباره پیش بیاد ولی خوب میدونی دیگه تکرار نمیشه..دیگه قابل جبران نیست....دیگه بازگشتی در کار نیست...خوب میدونی... که بی نتیجس...

ولی

ته دلت امیدواری میخواد....

۹۶/۰۶/۱۱
ماه پیشونی