مــــــــــــــــــــــــاه مـنــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین نظرات
نویسندگان

حوصله خودمو هم ندارم-_______-

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۵:۴۵ ب.ظ

بحر چ میگردم ..نمیدانم

دنبال چ میگردم نمیدانم

فقط مانده ام چرا به هر دری میزنم

و هر حرفی میزنم....تهش بن بسته....

یکی باهام حرف میزنه(یکی شامل هر کسی نیس)

دلم میخواد زود تر تموم شه حرفش ..بره...

خودمم که میخوام با خودم بحرفم حوصله ندارم...و به خودم میگم خفه شو....

نمیدونم چمه...فقط دعا میکنم این روزا بگذره....

۹۶/۰۶/۰۷
ماه پیشونی