مــــــــــــــــــــــــاه مـنــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین نظرات
نویسندگان

نمیدانم به کدامین گناه باید این همه رنج کشید.......

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۸ ب.ظ

پست دوم در مورد زندگیم....

این پست ها فقط جهت خالی کردن خودم هست و بس....

بعد تمام شدن سری پست ها دیگه ماجده ای وجود نخواهد داشت....

_____________________________________________________________________________________


از اولشم به دنیا اومدنم غلط بود

دختر بودنم غلط بود

مهربونیام غلط بود...

دوستام غلط بودن...

اما همه اینها فقط از نگاه خانوادم غلط بودن...

از نگاه من زندگیم کلا غلط بود

زندگی ای که وقتی بدنیا بیای جز ی نفر کسی خوشحال نشه ینی چی؟یه نفری که حتی تا سه سالگیمم صبر نکرد و رفت پیش خدا بچه که بودم به همه گفتم رفته خدا خوبش کنه بر میگرده ...تنها باوری که باعث شد در عالم بچگی همه نامردی ها رو به دوش بکشم تا  برگرده و بازم بشم عزیز دردونش

اما بر نگشت..هیچوقت بر نگشت....بعد 12سال هنوزم تنها کسی که دوسم داره همونه...مطمئنم که هنوزم دوسم داره وگرنه شبها دلداریم نمیداد و بهم نمیگفت امید داشته باشم...هر شب سرمو به امید اینکه فردا ی روز دیگس... و ی پدر مادر دیگه میبینم ی خواهر دیگه و این من بودم که غلط نگاه میکردم به همه چی و ... ....ولی فردا صب که پا میشم میبینم هیچ اتفاقی نیفتاده....همه  چی همونه...دوباره زندگی نفرت انگیزی که تکرار میشه...نفس کشیدنی که دست خودم نیست.....و دنیایی که بیهوده آجر هایش روی هم چیده شده اند و هر کی میاد یا دیوارو میریزه یا آجرای کجی میزاره که رو سر خودم خراب شه....

روزای عادی ای که دیگه نازک نارنجیم کرده ....هر چیزی که میشه یاد ی خاطره مزخرف میفتم...یاد ی نامردی و چشام پر اشک میشه....هیچ کس در کم نکرد ....هیچ وقت نتونستن بفهمن که درد من چیز های دیگه ایه...کاراشون فقط باعث شد از شون بترسم ...و بشن واسم ی غریبه..باعث شد زندگی برام مفهومی نداشته باشه و هر روز به چیزی مثل مردن فکر کنم....این چیزا آسون نیست...

آدم پر حرفی که دیگه حرفی واسه گفتن نداشت....آدمی که فقط پیش کسایی که نمیشناختنش شاد بود چون خسته بود از زندگیش....به درد همه گوش کرد و باهاشون گریه کرد و براشون هر کاری کرد ...اما خودش همیشه نیاز به ی مرحم داشت...مرحمی که .....+چشم نداشتین اون دو تا خنده هامم ببینین...خیلی نامردین خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

++لعنت به این زندگی و بیشتر از همه لعنت به من که هنوز زنده ام.....

+++خستم از زندگی

از دنیای مجازی

از خودم

از همه چی


++++این روزها دروغ های شیرین زیادی میشنوم که آزارم میدهد شیرینیشان


۹۶/۰۶/۰۶
ماه پیشونی